Onze website is onder constructie en komt binnenkort weer online.

TeamBles contact:
Op werkdagen kunt u bellen met Henk Bles van Bles Dairies (058) 2120541. Of via email holstein@bles-dairies.nl
Pers & media contact:
Op werkdagen kunt u bellen met Hylke Bruinsma 06-43900468. Of via email hylkebruinsma@hotmail.com
Over deze website:
Jitske van der Krieke j.vd.krieke@semex.net